Skip navigation

FAQ

Máte dotazy ohledně možností použití nového systému HANSABLUEBOX? Zde naleznete odpovědi k tématům montáže, funkčních jednotek, kompletizačních souprav nebo četných adaptérů. Informujte se, jak vám BLUETUNE, BLUESWITCH nebo BLUECLICK pomůže docílit perfektních výsledků a spokojených zákazníků.

Ne, podomítkové systémy HANSABLUEBOX a HANSAVAROX nejsou kompatibilní.

Vestavné těleso 8000 0000 se může zabudovat libovolně do stěny. U podomítkového tělesa s uzavíracím ventilem musí být přípojky vody připojeny k přípojkám uzavíracích ventilů.

Ano, pomocí unikátního adaptéru BLUETUNE, který je dodáván sériově, lze rotací funkční jednotky seřídit úhel o +_ 3,6 stupně. Mimo tento široký rozsah by nemělo docházet k nesprávné poloze.

Ano, pomocí prodlužovací sady 59 914 182 o 15 mm. Použít lze maximálně dvě prodlužovací sady.

Ano, pomocí konverzního adaptéru 59 914 184 lze zaměnit přívody studené a teplé vody u všech kompletizačních souprav.

Ano, pomocí konverzního adaptéru 59 914 184 lze zaměnit vývody u všech kompletizačních souprav.

Ano, adaptér se vsazuje mezi základní desku a funkční jednotku a zvýší výšku instalace o 15 mm.

Funkční jednotky (součást kompletizační soupravy pro všechny série HANSA|LIVING a HANSA|HOME) počínaje číslem artiklu "8xxxx xxxx" se hodí do vestavného tělesa HANSABLUEBOX

Na přední straně boxu jsou umístěny vyrovnávací čepy. Tyto čepy slouží pro opěru vodováhy. Velmi praktické je také použití montážní lišty HANSAMATRIX 4405 0000. Díky rastru s fixačními body po 25mm můžete zajistit vodorovné vyrovnání i stěnových vývodů.

Jelikož nový keramický přepínač BLUESWITCH pracuje nezávislé na tlaku vody, zůstane vždy ve své poslední poloze. Tuto polohu lze jasně rozeznat, přepínač spolehlivě funguje při změnách tlaku vody a prakticky se ovládá. Ostatně ventil samotný je stejný jako přepínací/zavírací ventil termostatu. V podstatě lze hovořit o jednotném přepínání/zavírání.

V tom případě může být krycí destička opatřena prodloužením. Číslo artiklu pro kulaté krycí destičky (170 mm): 59 914 191. Číslo artiklu pro čtvercové krycí destičky (150 x 150): 59 914 192 Minimální vestavná hloubka je 60mm.

Ano, toto vybavení je nabízeno sériově a je integrováno v proplachovací a kontrolní zátce

Ano, ventil je zásadně zavřený ve střední poloze. Průtok vody se otvírá a reguluje otočením ventilu. Ostatně ventil samotný je stejný jako přepínač, a tak se velmi příjemně udržuje

O-kroužek a uzavírací vřeteno jsou vyměnitelné, koule s O-kroužkem nikoliv.

Nový systém BLUECLICK pomocí šesti tvarovaných připevňovacích bodů mimořádně pevně zafixuje růžici bez šroubů na držáku. Tento držák je přišroubován přímo k vestavnému tělesu. Růžice je tak vždy pevně uchycená i přes spáry.

Pomocí univerzálního montážního systému BLUEFIX se může HANSABLUEBOX instalovat na všechny podklady, do všech montážních systémů nebo na lištu HANSAMATRIX. Přídavný připevňovací kroužek slouží buď k prodloužení nebo fixuje box při přímé montáži na stěnu.

Vyrovnání tělesa HANSABLUEBOX je jednoduché díky opěrným bodům pro vodováhu, HANSABLUEBOX se může také připevnit na maticovou lištu, což umožní velmi přesnou montáž dalších součástí.

Standardně je k dispozici velký prostor 75 až 105mm, pomocí příslušenství jej lze rozšířit na 60 až 135mm.

Přípojky jsou záměrně přesazené hodně dopředu, takže montáž je jednoduchá a izolaci podle normy lze dobře provádět.

Všechny pákové směšovací baterie a termostaty HANSABLUEBOX s přepínáním, zavíráním nebo kombinovaným zavíráním/přepínáním mají novou funkci BLUESWITCH Nastavená funkce se jednoznačně vizualizuje a její správné fungování je nezávislé na tlaku

Vodicí drážky v instalační oblasti 75 až 105mm usnadňují přesné zkrácení boxu a vizualizují variabilitu vestavby pro výpočet montážní výšky.

HANSABLUEBOX 8000 0000 má čtyři 1/2palcové přípojky (rotačně symetrické v úhlu 90°), HANSABLUEBOX 8001 0000 s uzavíracím ventilem má čtyři 3/4palcové přípojky (rotačně symetrické v úhlu 180°)

[Translate to CZ:]

Nächstes Thema: HANSA Website