Skip navigation

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Při návštěvě našich internetových stránek naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívil(a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum.

V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

Veškeré osobní údaje evidované na internetové stránce Hansa Armaturen GmbH budou uloženy, zpracovány a případně předány podnikům koncernu HANSA výhradně za účelem Vašeho individuálního poradenství, zaslání informací týkajících se výrobků nebo předložení servisních nabídek. Společnost Hansa Armaturen GmbH zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. Souhlas s použitím Vašich osobních údajů za účelem reklamy nebo výzkumu trhu a mínění můžete kdykoli odvolat nebo si vyžádat informace o těchto ukládaných údajích. Toto odvolání nebo dotazy ohledně ochrany údajů můžete zaslat také e-mailem na datenschutz@hansa.de.

Přístup k informacím ukládaným ve Vašem koncovém zařízení (použití cookies)
Pro sledování Vašich preferencí při návštěvě našich internetových stránek, které umožňuje neustálou optimalizaci obsahu podle Vašich individuálních přání, používá společnost HANSA soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka ukládá na Váš pevný disk. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají žádné Vaše osobní údaje. Cookies Vašemu počítači nezpůsobí žádné poškození a nemohou obsahovat viry. Ukládání cookies na Vašem počítači můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Funkce internetové stránky pak mohou být za určitých okolností omezeny.

Správa cookies
Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Používání cookies můžete zakázat nebo blokovat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Deaktivace cookies se provádí různými způsoby v závislosti na daném prohlížeči. Použijte funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči.

Google Analytics
Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookies, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek a cílené zobrazení reklam pomocí takzvaného remarketingu. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Upozorňujeme Vás, že na našich webových stránkách byl Google Analytics rozšířen kódem „gat._anonymizeIp();“, aby byl zaručen anonymní sběr IP adres (tzv. IP maskování). Na základě aktivované anonymizace IP adres na našich webových stránkách bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze strany Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána na server Google v USA, kde je potom zkrácena. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Další informace najdete na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

Shromažďování a zpracování dat prostřednictvím Google Analytics a Google Remarketing můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se opt-out cookie, které v budoucnosti zabrání shromažďování Vašich dat při návštěvě této internetové stránky: Deaktivovat Google Analytics

Google Tag Manager
Naše webové stránky používají Google Tag Manager. Pomocí systému Google Tag Manager lze na webových stránkách spravovat měřicí kódy přes rozhraní. Nástroj Google Tag Manager je doména bez cookies a neshromažďuje žádné osobní údaje. Nástroj zajišťuje vytváření jiných kódů, které za určitých okolností shromažďují vaše data. Google Tag Manager nepřistupuje k těmto datům. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo cookies, zůstane zachována pro všechny měřicí kódy, které se implementují pomocí nástroje Google Tag Manager.

Deaktivování Google Adwords
Google Analytics používáme navíc k tomu, abychom údaje z AdWords statisticky vyhodnocovali. Pokud si to nepřejete, může tuto funkci deaktivovat pomocí průvodce nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).