Skip navigation

PO VŠETKÝCH STRÁNKACH LEPŠÍ

HANSABLUEBOX

Nový univerzálny podomietkový systém HANSA

je kompletne novo vyvinutý štandardný systém pre podomietkové inštalácie v segmentoch HANSA|LIVING a HANSA|HOME. Naprieč všetkými radmi ponúka tento systém príkladné funkcie a vlastnosti, ktoré sa týkajú celého inštalačného procesu a optimalizujú ho: od hrubej montáže cez funkčné jednotky až po konečnú montáž. Dokonalé zosúladenie všetkých komponentov vám ako spracovateľovi poskytuje najväčšiu možnú istotu pri inštalácii. HANSABLUEBOX je kompletný balík, pri ktorom všetko súhlasí. Po všetkých stránkach HANSA. Po všetkých stránkach lepší.

Prečo HANSABLUEBOX

Imidžový film

Rýchly sprievodca BLUEBOX

BLUEBOX Montážne filmy

Na stiahnutie

Tip mesiaca

Údaje o výrobku

FAQ

Odporučiť

Internetová stránka HANSA