Skip navigation

VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Keď navštívite naše internetové stránky, naše webové servery štandardne ukladajú IP adresu, ktorá vám bola priradená vaším poskytovateľom internetových služieb, internetovú stránku, z ktorej nás navštevujete, internetové stránky, ktoré u nás navštevujete, ako aj dátum.

Prípadne budete požiadaní o uvedenie osobných informácií. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné.

Všetky osobné údaje zhromažďované na internetovej stránke Hansa Armaturen GmbH sa ukladajú, spracovávajú a príp. odovzdávajú koncernovej spoločnosti HANSA výlučne na účely individuálnej starostlivosti o vás, odosielania informácií o výrobkoch alebo predkladania ponúk služieb. Hansa Armaturen GmbH vyhlasuje, že s vašimi údajmi sa bude narábať dôverne podľa platných ustanovení v oblasti ochrany osobných údajov. Používanie vašich osobných údajov na účely reklamy či prieskumu trhu alebo verejnej mienky môžete kedykoľvek odoprieť alebo si o týchto uložených údajoch môžete vyžiadať informácie. Toto odopretie alebo otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete smerovať e-mailom na datenschutz@hansa.de.

Prístup na informačnú pamäť vašich koncových prístrojov (používanie súborov cookie)
Na účely sledovania vašich preferencií pri návšteve našej internetovej stránky, a tým dosahovania neustálej optimalizácie obsahov podľa vašich individuálnych želaní, HANSA používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetová stránka ukladá na váš pevný disk. Umožňujú identifikáciu vášho počítača, avšak nezhromažďujú ani neukladajú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookie vo vašom počítači nespôsobujú žiadne škody a nemôžu obsahovať žiadne vírusy. Ukladaniu súborov cookie vo vašom počítači môžete kedykoľvek zabrániť prostredníctvom nastavení vášho počítača. Funkcia internetovej stránky je potom za určitých okolností obmedzená.

Správa súborov cookie
Väčšina prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť alebo zablokovať zmenou nastavení vášho internetového prehliadača. V závislosti od prehliadača sa súbory cookie môžu deaktivovať rôznym spôsobom. Prosím, dbajte na "funkciu Pomoc" vášho prehliadača.

Google Analytics
Naše internetové stránky používajú Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našich internetových stránok a cielenú reklamu prostredníctvom tzv. remarketingu. Informácie o vašom používaní našich internetových stránok vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Upozorňujeme vás na to, že na našich internetových stránkach bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“ na účely zaručenia anonymizovaného zberu IP adries (tzv. maskovanie IP). Na základe aktivácie anonymizácie IP na našich internetových stránkach sa vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenáša úplná IP adresa a skracuje sa tam. Google bude tieto informácie z nášho poverenia využívať na vyhodnocovanie vášho používania našich internetových stránok, na zostavovanie správ o aktivitách na internetových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu voči nám. V rámci Google Analytics sa IP adresa odovzdávaná vaším prehliadačom nespája zo strany Google s iným údajmi. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho softvéru prehliadača (pozri vyššie). Okrem toho môžete zhromažďovaniu údajov vytvorených prostredníctvom súborov cookie a vztiahnutých na používanie našich internetových stránok (vrát. vašej IP adresy) zo strany Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete dostupný zásuvný modul prehliadača, ktorý sa nachádza pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Bližšie k informácie k tomuto nájdete na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie ku Google Analytics a ochrane osobných údajov).

Dodatočne môžete zhromažďovaniu prostredníctvom Google Analytics a remarketingu Google zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Používa sa súbor opt-out cookie, ktorý zabraňuje budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky: Deaktivovanie Google Analytics

Google Tag Manager
Naša internetová stránka používa Google Tag Manager. Pomocou Google Tag Manager môžete spravovať tagy internetovej stránky prostredníctvom rozhrania. Nástroj Google Tag Manager je doména bez súborov cookie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Nástroj sa stará o iniciáciu iných tagov, ktoré na vašej strane za určitých okolností zhromažďujú údaje. Google Tag Manager k týmto údajom nepristupuje. Ak na úrovni domény alebo súborov cookie bola uskutočnená deaktivácia, zostáva táto prítomná pre všetky sledovacie tagy, ktoré sa implementujú pomocou Google Tag Manager.

Deaktivovanie Google Adwords
Google Analytics navyše používame na vyhodnocovanie údajov z AdWords na štatistické účely. Ak by ste si to neželali, môžete uvedené deaktivovať prostredníctvom Správcu nastavení reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).